ثبت ناممنشور حقوق مشتریان

بدون ترديد با هر عقد قرارداد يک سري الزامات و تکاليف براي طرفین آن ايجاد مي‌شود به گونه‌اي که هر دو طرف ملزم به رعايت اجراي آن مي‌باشند؛ در مقابل اشخاص نيز با احترام گذاردن به روح قانون و اجراي صحيح آن از مزايا و حقوق خاصي برخوردار مي‌گردند. در اين ميان مشتریان مي‌توانند با انجام صحيح تکاليف خود از يک سري حقوق و امتيازات بهره‌مند گردند. در منشور حقوق مشتریان هلدینگ آتیه نگر صنعت آمده‌است: «با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والاي انساني و با تکيه بر ارزش‌هاي متعالي فرهنگ غني اسلامي و ، در راستاي توسعه پايدار ، هلدینگ آتیه نگر صنعت و کليه کارکنان آن، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانوني مشتریان، مي‌دانند. اصول چهار گانه زير و اهم مشخصه‌هاي آنها از محورهاي اساسي حقوق مشتریان تلقي گرديده و مخاطب آن مشتریان محترم هستند.

اصل1:

·        مشتری محترم حق برخورداري از رفتار صادقانه، منصفانه و قانونمند را دارد.

·       ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار مي‌کنيم.

·       ما در انجام وظايف خود با دقت و سرعت و پرهيز از هرگونه قصور عمدی عمل مي‌کنيم

·       صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را برخود مسلم مي‌دانيم.

·        ما با استناد به قوانين و مقررات جاري و معتبر، فعالیت و تصميم‌گيري مي‌کنيم.

·        ما با شرايط خاص شما توجه نموده و در حيطه قانون و اختيارات مشکل‌گشايي خواهيم‌کرد.

 

اصل 2 :

·        مشتری محترم حق کسب اطلاع و راهنمايي را دارد.

·        ما به شيوه‌هاي گوناگون حقوق و تکاليف شما را اطلاع‌رساني مي‌کنيم.

·        ما در حد امکان شما را راهنمايي نموده و اطلاعات قابل اطمينان در اختيارتان مي‌گذاريم.

·        ما  روند انجام و رسيدگي به فعالیت هایمانرا به شما اطلاع داده و سوالات و ابهامات شما را در اسرع وقت پاسخ مي‌دهيم.

 

اصل 3:

·        مشتری محترم حق برخورداري از خدمات مطلوب را دارد.

·       ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را براي جلب رضايت شما، به کار مي‌گيريم.

·       ما نمايندگی قانوني شما را مي‌پذيريم.

·       عملکرد ما شفاف بوده و  نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو مي‌دانيم.

·       شما حق داريد براي اجراي تعهدات تعیین شده ما از طريق مسيرهاي ارتباطي تعيين شده، با کمترين هزينه عمل نماييد.

·       بهبود مستمر کيفيت خدمات‌رساني ما، حق شماست.

 

اصل 4:

·       پايبندي ما به اصل رازداري و حفظ حريم خصوصي، حق مشتری محترم است.

·       ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستيم.

·       اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون، آن را در اختيار هيچ شخص ديگري  قرار نمي‌دهيم.

·       حريم خصوصي شما را در تمامي فرايندهاي کاری، محترم مي‌شماريم.

·